Conta de usuario

Información da conta.
Os espazos en branco están permitidos; os signos de puntuación non están permitidos agás os puntos, guións e os trazos baixos. Para o nome de usuario recoméndase seguir a seguinte pauta: nome.apelido1.apelido2
Un enderezo de correo-e correcto. Todos os correos do sistema envíanse a este enderezo. O enderezo de correo-e non é público e só se utiliza se quere recibir un contrasinal novo ou se quere recibir noticias ou notificacións por correo-e.
Información
O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
Exemplo: 12345678A O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
Empresa ou entidade á que vostede representa no relativo a utilización de esta plataforma (REGAPE).
Pode indicarse coa razón social do titular ou nome do centro de traballo. O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
Cargo ou posto que desenvolve para o Titular ou Centro O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
Xestion de Riscos e Actividades